Wednesday, December 7, 2011

LATIHAN SINONIM

SINONIM

Pilih sinonim yang betul bagi perkataan yang bergaris.

1. Semua askar dikerah untuk mempertahankan negara jika diserang.

A pahlawan C majikan

B pekilang D pekerja

2. Budak yang bebal itu terpaksa diajar berkali – kali oleh gurunya.

A dungu C pandai

B bijak D pintar

3. Kereta itu terbabas lalu terhumban ke dalam gaung yang curam.

A ceruk C sudut

B cerun D lereng

4. 31 Ogos setiap tahun merupakan detik penting bagi kita.

A jangka C saat

B masa D waktu

5. Pasukan itu berpakat untuk menambahkan bilangan ahlinya.

A bekerjasama C membahagi

B berpadu D bercantum

6. Barangan tembaga perlu digilap agar kekal bersinar.

A disental C dicuci

B diberus D digosok

7. Gadis yang cantik itu ibarat bidadari.

A jelita C hodoh

B tampan D comot

8. Bangunan baru itu telah roboh akibat hakisan tanah.

A tumbang C gugur

B jatuh D berkecai

9. Azmi disukai kawan – kawannya kerana pandai berjenaka.

A bermain C bergurau

B bertengkar D berbual

10. Ah Meng baru hendak mengulang kaji pelajaran setelah masa semakin suntuk.

A cepat C pendek

B perlahan D singkat

No comments:

Post a Comment