Tuesday, December 6, 2011

LATIHAN KATA HUBUNG

KATA HUBUNG

Isi tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.

1. ___________ Encik Rosli telah dinaikkan pangkat, beliau tidak sombong.

A Sungguhpun C Sekalipun

B Mahupun D Jikalaupun

2. Melati bermain – main dengan adiknya di hadapan sekolah ___________ menunggu kedatangan ibunya.

A selepas C supaya

B sementara D semenjak

3. Puan Susan tidak tahu sama ada hendak memakai ceongsam ___________ baju kebaya untuk menghadiri konvokesyen anaknya.

A dan C atau

B serta D lalu

4. __________ hari telah larut malam, abang masih mengulang kaji pelajaran.

A Jikalaupun C Ataupun

B Namunpun D Meskipun

5. __________ menunggu Hanim, saya sempat menggoreng keropok lekor.

A Sambil C Sejak

B Serta D Semenjak

6. Nenek sedang menganyam __________ kami pulang dari sekolah.

A apabila C sebelum

C sambil D kerana

7. Labuci pada tengkuk baju kurung ____________ dipakai oleh Cikgu Amita dijahit oleh Puan Fatimah.

A kecuali C sehingga

B namun D yang

8. Najwa suka menjahit ____________ kakaknya suka mengumpul Majalah Saji.

A dan C tetapi

B lalu D kecuali

9. Ayah menyapu varnish pada kerusi rotan itu _________ kelihatan lebih cantik pada hari lebaran.

A supaya C kalau

B kerana D sungguhpun

10. Encik Murad berhasrat untuk belayar ke Sabah ___________ banyak halangan yang terpaksa ditempuhi.

A manakala C seandainya

B meskipun D kecuali

11. Ibu menegur adik kerana dia masih belum tidur ____________ jam menunjukkan pukul 11.00 malam.

A apabila C sementara

B meskipun D malahan

12. Banyak orang cedera ___________ berpuluh – puluh keluarga hilang tempat tinggal dalam runtuhan tanah itu.

A supaya C selama

B lantaran D manakala

13. Mei Hwa menonton televisyen ____________ menunggu kek yang dikukusnya masak.

A manakala C semenjak

B sementara D biarpun

14. Adik menangis _______________ memberitahu ibu bahawa kakak telah mencubitnya.

A hingga C sambil

B serta D malahan

15. Keadaan di pasar itu penuh sesak dengan orang ramai ____________ pasar raya itu mengadakan jualan murah.

A kerana C supaya

B agar D meskipun

16. Kamal selalu ponteng kelas. ___________, bapanya dipanggil oleh pihak sekolah.

A Lantaran itu C Bagaimanapun

B Meskipun D Lagipun

17. Kamil masih belum bangun ___________ jam sudah pun menunjukkan pukul 12.00 tengah hari.

A walhal C lagipun

B malahan D justeru

18. Oleh sebab hujan lebat, ___________ perlawanan bola itu terpaksa dibatalkan.

A atau C serta

B melainkan D maka

19. Murid – murid Tahun Lima Setia bangun _____________ mengucapkan “Selamat Sejahtera” kepada Cikgu Normala.

A supaya C padahal

B lalu D dan

20. Jasnita masih menangis ____________ telah berkali – kali dipujuk oleh rakan-rakannya.

A meskipun C selama

B setelah D selagi

No comments:

Post a Comment