Wednesday, October 12, 2011

Tip Menjawab Soalan Penulisan UPSR

A. Memindahkan Maklumat

1. Bacalah arahan denga teliti.

2. Teliti bahan rangsangan yang diberikan, sama ada berupa gambar tunggal atau gambar bersiri.

3. Kenal pasti perkara-perkara atau aktiviti-aktiviti yang dapat dilihat dengan jelas dalam gambar tersebut supaya maklumat-maklumat yang diperoleh itu adalah maklumat-maklumat tersurat sahaja.

4. Melalui penelitian bahan rangsangan tersebut, anda akan dapat mengenal pasti idea keseluruhan gambar tersebut.

5. Binalah lim aayat yang lengkap. Anda boleh membina ayat tunggal atau ayat majmuk.

6. Nama watak boleh diguna mengikut kesesuaian.

7. Nomborkan setiap ayat yang dibina.

8. Pastikan ayat-ayat yang dibina tepat dari segi struktur ayat, penggunaan kata, ejaan, imbuhan dan tanda baca.

B. Menulis Karangan

1. Baca dan fahami kesemua tajuk yang diberikan.

2. Pilihlah tajuk karangan berserta formatnya yang benar-benar dikuasai.

3. Pastikan dapat menghuraikan tajuk tersebut sehingga menjadi karangan yang sempurna.

4. Sediakan rangka karangan supaya fakta yang anda kemukakan tidak berulang.

5. Pastikan terdapat pendahuluan, isi-isi penting dan penutup pada karangan anda.

6. Pendahuluan karangan mestilah berkaitan dengan tajuk.

7. Kembangkan isi-isi penting dalam bentuk beberapa perenggan. Setiap perenggan seharusnya mempunyai perkaitan antara satu dengan yang lain.

8. Isi-isi perenggan perlu diberikan huraian dan disertakan dengan contohnya.

9. Karangan anda mestilah mempunyai penutup, yakni kesimpulan tentang tajuk.

10. Setelah selesai menulis karangan, semaklah karangan yang tertinggal, contoh yang kurang tepat, kesalahan dari segi tatabahasa, ejaan, tanda baca dan sebagainya.

C. Membina ulasan

1. Bacalah arahan soalan denga teliti dan kenal pasti kehendak soalan.

2. Soalan meminta lima ulasan yang berkaitan aspek-aspek tertentu. Misalnya, pengajaran, nilai murni, amalan baik, kebaikkan, faedah dan sebagainya.

3. Tulis ulasan anda itu dalam satu perenggan sahaja yang panjangnya tidak lebih daripada 50 patah perkataan.

4. Gunakanlah penanda wacana bagi memperlihatkan kelancaran idea karangan anda.

5. Pastikan ayat-ayat gramatis.

6. Semaklah ulasan supaya tiada kesalahan dari segi tatabahasa, ejaan, tanda baca dan sebagainya.

Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR

1. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal.

2. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami.

3. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti.

4. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks.

5. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan.

6. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan.

7. Kata tugas dalam soalan. Kata tugas (jenis-jenis kata tanya) Membayangkan kerencaman (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. Contoh kata tugas:


8. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. Misalnya, soalan yang menggunakan kata kecuali, bukan, tidak benar, lawan, seerti dan sebagainya.

9. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata, lawan kata, maksud rangkai kata dan maksud peribahasa, pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan.

10. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Misalnya, soalan yang bertanyakan pendapat anda. Untuk menjawab soalan seperti ini, carilah jawapan yang paling tepat dan logik.

11. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema, isi-isi penting dan tajuk, anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya.

Peribahasa

1. Ada kemenyan sebesar lutut, tidak dibakar tak akan berbau

Ertinya :
Tidak berguna seseorang yang mempunyai ilmu pengetahuan sekiranya tidak diajarkan kepada orang lain.

Contoh ayat :
Encik Ahmad seorang lepasan pusat pengajian tinggi tetapi beliau tidak mahu bekerja atau mengajar orang lain. Sikapnya umpama ada kemenyang sebesar lutut, tidak dibakar tak akan berbau.

2. Alah bisa tegal biasa

Ertinya :
Biasa melakukan pelbagai pekerjaan sehingga tidak sukar melakukan pekerjaan yang susah.

Contoh ayat :
Murad sudah biasa melakukan pekerjaan berat sehingga dia tidak berasa kekok untuk melakukan sebarang pekerjaan lain. Sikap alah bisa tegal biasanya amat disukai oleh ketuanya.

3. Ada ubi ada batas

Ertinya :
Setiap perbuatan tentu ada pembalasannya.

Contoh ayat:
Kasim amat marah kerana berasa tertipu, dia menyimpan dendam untuk membalas perbuatan Husin kepadanya.Ada ubi ada batas, ada hari aku balas.

4. Ada udang di sebalik batu

Ertinya :
Melakukan kebaikan tetapi berharapkan balasan.

Contoh ayat :
Rosnah pura- pura berbuat baik dengan ibunya hanya untuk mendapat wang. Sikapnya seperti ada udang di sebalik batu.

5. Anak diriba diletakkan, kera di hutan disusukan

Ertinya :
Lebih mementingkan kerja orang daripada kerjanya sendiri.

Contoh ayat :
Malek lebih mementingkan rakan- rakanya daripada keluarganya, dia ibarat anak diriba diletakkan, keta di hutan disusukan.


Saturday, October 8, 2011

Lawatan Pelajar Ke MRSM Pengkalan Chepa

Peserta rombongan berada di dalam dewan untuk
mendengar taklimat


Peserta rombongan tekun mendengar taklimat yang diberikan
oleh pensyarah yang bertugas

Bergambar untuk kenangan sebelum bertolak pulang

Bergambar bersama dengan pensyarah MRSM, pelajar dan
peserta rombongan

Lawatan Pelajar Ke Pesta Buku Kota Bharu

Murid-murid beratur dalam kumpulan sambil mendengar
taklimat daripada guru pengiring

Murid-murid bergerak dalam kumpulan dalam barisan

Murid-murid bergerak dalam kumpulan dalam barisan Murid bergerak dalam kumpulan untuk memasuki dewan pameran

Pelajar memilih buku yang sesuai untuk dibeli

Suasana pameran buku di dalam dewan Gelanggang Seni, Kota Bharu

Murid-murid berada di kaunter bayaran untuk membuat pembayaran buku

Murid-murid bersedia menaiki bas untuk bertolak pulang

Suasana murid-murid ketika berada di dalam bas semasa
perjalanan pulang

Tip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR

1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T).

2. Massa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab.

3. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman.

A. Morfologi

i. Bentuk kata
 • kata tunggal
 • kata terbitan
 • kata majmuk
 • kata ganda
* Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:
 • pengimbuhan
 • penggandaan
 • pemajmukan
ii. Golongan kata
 • kata nama
 • kata kerja
 • kata adjektif
 • kata tugas
B. Sintaksis

Pengetahuan tentang ayat, pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang
sesuai.

 • Ayat soalan
 • Ayat jawapan
 • Ayat sama maksud
 • Ayat aktif / Ayat pasif
 • Struktur ayatCakap ajuk / pindah
 • Ayat yang betul
 • Ketepatan kata
 • Kesalahan tatabahasa dalam ayat
C. Peribahasa

Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau
penulisan.

D. Sistem ejaan

Perkara yang diberi penekanan ialah :
 • Kata asli Bahasa Melayu
 • Ejaan kata pinjaman
 • Ejaan kata dasar dan kata terbitan
4. Baca setiap soalan dengan teliti.

5. Untuk soalan bergambar, kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan.

6. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan. Jenis soalan ialah:

A. Aneka pilihan mudah. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik.
i. Empat opsyen jawapan A, B,c dan D

B. Aneka pilihan kompleks. Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang betul atau terbaik.
i. Empat pilihan jawapan bernombor roman
ii. Empat opsyen jawapan A, B,C dan D

7. Kata tugas dalam soalan.Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
 • Perkataan seerti bagi
 • Perkataan berlawan bagi
 • Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
 • Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.
 • Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.
 • Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.
 • Pilih ayat yang betul.
8. Jawab soalan yang mudah dahulu.

TEKNIK MENJAWAB KEFAHAMAN

Tip Menjawab Soalan Sistem Bahasa UPSR

 1. Kod kertas 011 (SK) / 021 (SJK C/T).

  1. Masa yang diperuntukkan 50 minit sahaja. Elak mengambil masa yang terlalu lama untuk menjawab.

  1. Konteks sistem bahasa dalam ujian pemahaman.
                       
  A. Morfologi

  i. Bentuk kata
  §  kata tunggal
  §  kata terbitan
  §  kata majmuk
  §  kata ganda

  * Proses pembentukan kata Bahasa Melayu melalui:
  §  pengimbuhan
  §  penggandaan
  §  pemajmukan
     
  ii. Golongan kata
  §  kata nama
  §  kata kerja
  §  kata adjektif
  §  kata tugas

  B. Sintaksis

  Pengetahuan tentang ayat, pembinaan dan perluasan mengikut ragam yang
  sesuai.

  Ayat soalan
  Ayat jawapan
  Ayat sama maksud
  Ayat aktif / Ayat pasif
  Struktur ayat
  Cakap ajuk / pindah
  Ayat yang betul
  Ketepatan kata
  Kesalahan tatabahasa dalam ayat  C. Peribahasa                     

  Mengetahui maksud simpulan bahasa dan penggunaannya dalam ayat atau
  penulisan.
                        
       
  D. Sistem ejaan

  Perkara yang diberi penekanan ialah :
                                                      
  i.      Kata asli Bahasa Melayu
  ii.    Ejaan kata pinjaman
  iii.   Ejaan kata dasar dan kata terbitan

  1. Baca setiap soalan dengan teliti.

  1. Untuk soalan bergambar, kenal pasti perkaitan antara soalan dengan gambar yang disertakan.

  1. Bilangan soalan adalah sebanyak 30 daripada 40 soalan.  Jenis soalan ialah;
   1. Aneka pilihan mudah. Soalan menghendaki calon memilih satu jawapan betul atau terbaik.
                                            i.    Empat opsyen jawapan A, B,c dan D
   1. Aneka pilihan kompleks. Soalan menghendaki murid memilih satu gabungan jawapan yang  betul atau  terbaik.
                                            i.    Empat pilihan jawapan bernombor roman
                                          ii.    Empat opsyen jawapan A, B,C dan D

  1. Kata tugas dalam soalan.

  Isikan tempat kosong dengan jawapan yang paling sesuai.
  Perkataan seerti bagi
  Perkataan berlawan bagi
  Pilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan bergaris dengan betul.
  Pilih jawapan yang sesuai bagi ayat tanya di atas.
  Pilih ayat tanya yang sesuai bagi ayat di atas.
  Pilih ayat yang sama maksud dengan ayat yang diberikan.
  Pilih ayat yang betul.

  1. Jawab soalan yang mudah dahulu.


  Tip Menjawab Soalan Pemahaman Petikan UPSR

  1. Soalan pemahaman petikan hanya menguji aspek pengetahuan tentang teks yang dibaca. Murid membaca dan memahami kandungan teks lalu mencari maklumat yang disoal.

  1. Baca petikan dengan teliti supaya isi petikan dapat anda fahami.

  1. Baca soalan-soalan serta pilihan jawapan yang dikemukakan dengan teliti.

  1. Cari kata kunci soalan kemudian cari maklumat dalam petikan. Seterusnya menanda / menggaris isi dalam teks.

  1. Garisi jawapan sekiranya jawapan yang dikehendaki itu dapat ditemukan dalam petikan.

  1. Telitilah jawapan pilihan yang lain juga. Pastikan bahawa jawapan yang anda pilih itu benar-benar menepati kehendak soalan.

  1. Kata tugas dalam soalan. Kata tugas (jenis-jenis  kata tanya) Membayangkan kerencaman  (kepelbagaian) tugasan dalam buku soalan. Contoh kata tugas:

  Bil
  Kata Tugas
  Respons yang Diharapkan
  1
  Apakah
  Memberikan maklumat yang khusus atau spesifik
  2
  Siapakah
  Mengenal pasti individu dalam konteks tertentu
  3
  Bilakah
  Menyatakan masa atau waktu urutan sesuatu peristiwa
  4
  Di manakah
  Menyatakan tempat, kedudukan atau lokasi sesuatu peristiwa
  5
  Bagaimanakah
  Memperihalkan/ Memberi penerangan tentang cara/ keadaan/ langkah/ kejadian
  6
  Mengapakah
  Memberi sebab
  7
  Berapakah
  Menyatakan kuantiti
  8
  Manakah
  Menyatakan pilihan
  9
  Tuliskan
  Menulis maklumat berdasarkan respons yang diharapkan
  10
  Nyatakan
  Memberi jawapan yang spesifik tanpa memerlukan huraian lanjut/huraian/sokongan
  11
  Ulaskan
  Memberi pandangan/ pendapat/ komen/ kritik
  12
  Pilih
  Membuat pilihan jawapan
  13
  Isikan
  Memasukkan jawapan yang sesuai
  14
  Bezakan
  Menyatakan kelainan / ketidaksamaan antara dua atau lebih perkara
  15
  Bincangkan
  Memberikan penerangan / pandangan daripada pelbagai aspek
  16
  Catatkan
  Merakam sesuatu maklumat

  1. Berhati-hatilah ketika menjawab soalan supaya tidak terperangkap oleh teknik penyoalan. Misalnya, soalan yang menggunakan kata kecuali, bukan, tidak benar, lawan, seerti dan sebagainya.

  1. Jangan sekali-kali memberikan jawapan hanya berdasarkan pemahaman anda tanpa merujuki konteks ayat. Biasanya soalan-soalan yang menanyakan erti kata, lawan kata, maksud rangkai kata dan maksud peribahasa, pemilihan katanya adalah berdasarkan konteks ayat dalam petikan.

  1. Terdapat juga soalan-soalan yang berbentuk tersirat. Misalnya, soalan yang bertanyakan pendapat anda. Untuk menjawab soalan seperti ini, carilah jawapan yang paling tepat dan logik.

  1. Sekiranya terdapat soalan yang menanyakan tema, isi-isi penting dan tajuk, anda perlu memahami petikan tersebut secara keseluruhannya untuk mendapatkan jawapannya.