Thursday, December 1, 2011

KATA TUGAS

Golongan Kata Tugas

Hadir dalam ayat untuk memikul tugas nahu atau tugas sintaksis tertentu. Jadual berikut menjelaskan fungsi kata tugas.

Contoh

subgolongan

Tugas

 • Dan, atau, tetapi, serta
 • Kerana, ketika, kalau
 • Gabungan
 • hubungan

Menghubungkan ayat atau klausa.

Aduh, amboi, wah syabas, oh, cis

Kata seru

Menunjukkan seruan

Mengapa bila, berapa, bagaimana

Kata tanya

Menyoal atau bertanya

Jangan, usah,

sila, jemput

tolong, minta, harap

Kata perintah

 • Larangan
 • Silaan
 • permintaan

Menimbulkan

Tindakan balas

Ya, benar, betul

Kata pembenar

Membenarkan sesuatu

Maka, hatta, adapun, syahdan

Kata pangkal ayat

Menandakan kesinambungan ayat

Telah, sudah, pernah, masih, sedang, tengah, akan belum.

Hendak, mahu ingin, harus, mesti, boleh, dapat.

Kata bantu

Membantu frasa-frasa kerja, adjektif, sendi nama.

Amat, sangat, sekali, terlalu, paling, sungguh, benar, nian.

Kata penguat

Menguatkanmaksud suatu adjektif

-kah, -tah, -lah, juga, pun, hanya, memang, lagi

Kata penegas

Menegaskan bahagian-bahagian tertentu dalam ayat

 • Bukan
 • tidak

Kata nafi

Menafikan sesuatu

 • Ialah
 • adalah

Kata pemeri

Memerikan hal atau merangkaikan subjek dengan predikat.

Di, ke, daripada, antara, untuk, bagi, akan, terhadap, oleh, seperti, umpama, bagai.

Kata sendi nama

Pelbagai tugas bagi kata atau frasa nama

Atas, bawah, sisi, depan, belakang, hadapan, , dalam luar, samping, timur, barat.

Kata arah

Menunjukkan arah atau hala

 • Satu, dua, sepuluh, seratus, sejuta
 • Banyak, sedikit, beberapa, semua, para
 • Sekalian, segala, seluruh
 • Sesetengah, separuh, dua pertiga, sepertiga
 • Kedua-dua, bertahun, berbakul-bakul, beratus-ratus.

Kata bilangan

Menerangkan bilangan atau jumlah

-nya

Kata penekan

Memberi penegasan bagi kata yang digandingi

-nya

Kata pembeda

Menjadikan kata bukan nama sebagai kata nama

No comments:

Post a Comment